Anketa 1 CZ landing - Peoplix

Podmínky poskytnutí slevy

Děkujeme za účast v anketě.

Jako pozornost obdržíte slevu 25% z ceny služby Peoplix. Slevu můžete uplatnit na svůj účet FIXi nebo FLEXi, a to na první platbu následující po vaší účasti v anketě.

Slevu nelze uplatnit na platby již provedené, ani na úhradu již vystavených faktur. Rozhodným datem je okamžik Vaší účasti v anketě podle záznamu poskytovatele služby hormadného mailingu Mailchimp, prostřednictvím které jste anketu obdrželi.

Uplatnit slevu může pouze adresát emailu s anketou, který se ankety zúčastnil.

Na jednu platbu můžete uplatnit pouze jednu slevu, a to i v případě, že vám sleva byla poskytnuta několikrát.

K uplatnění slevy je potřeba provést platbu za službu Peoplix nejpozději do 30.9.2018.

Dotazy, přání, žádosti o DEMO...