CTA exit CZ - Peoplix

Sonda do firemního prostředí

  mapuje angažovanost lidí
  odhalí, co ji nejvíc ovlivňuje
  umožní využít váš potenciál

Na příkladech vám ukážeme, jak Peoplix pomáhá zvyšovat angažovanost, přispívá k osobnímu rozvoji a zlepšuje efektivitu pracovních týmů.

Přihlaste se na webinář nebo si objednejte prezentaci ve vaší firmě.

Peoplix je produktem společnosti Versalis s.r.o., IČO 02030543