Digest - Peoplix

Kontaktujte nás

Webová aplikace pro analýzu firemního prostředí

Peoplix

Peoplix - jde především o tým. Peoplix - it’s all about the team.
Peoplix
Peoplix1 rok před
Peoplix
Peoplix1 rok před
Měřit neměřitelné, ale důležité? Peoplix to umí 🙂
Peoplix
Simon Sinek
We are hardwired to protect ourselves. We avoid danger and seek out places in which we feel safe. #TheInfiniteGame #TrustingTeams