Landing social 1 CZ - Peoplix

on-line diagnostika firemního prostředí

  Mapuje angažovanost zaměstnanců ve firmě

  Odhaluje faktory, které ji ovlivňují

  Doporučuje, co rozvíjet a co potlačovat

Peoplix je produktem společnosti Versalis s.r.o., IČO 02030543