Jak často bychom měli kampaň Peoplix opakovat? - Peoplix

Jak často bychom měli kampaň Peoplix opakovat?

Ve stabilním prostředí a pokud vše víceméně funguje, postačí 1x ročně. Obvyklá frekvence použití je 2x do roka v pravidelných intervalech. Pokud zažíváte období změn, zvažte častější použití. Za maximum považujeme použití 4x ročně.