Jak dosáhnout co nejvyšší účasti v kampani? - Peoplix

Jak dosáhnout co nejvyšší účasti v kampani?

Vaším cílem by mělo být, aby dotazník vyplnilo co nejvyšší procento z pozvaných a aby jejich odpovědi byly relevantní.

Účast by měla být dobrovolná. Pokud byste ji nařídili, je pravděpodobné, že odpovědi by neměly velkou hodnotu.

Účast zaměstnanců závisí na (i) důvěře v zaměstnavatele, (ii) důležitosti, kterou průzkumu zaměstnanec přikládá a (iii) jeho časových možnostech.

Budování důvěry je dlouhodobou záležitostí. Zaměstnanci by se neměli bát projevit svůj názor a měli by mít zájem se vyjadřovat k firemním záležitostem. Za své názory by neměli být trestáni.

Pokud budou mít lidé zkušenost, že jejich názorům je přikládán význam a vedení společnosti se o ně zajímá, bude pro ně účast v průzkumu důležitá, protože si budou vědomi přínosu pro ně samé. Před zahájením kampaně i v jejím průběhu je užitečné účastníkům vysvětlovat důvody a přínosy, které pro ně účast může mít.

Pro účastníky je potřeba vytvořit časový prostor, aby dotazník stihli vyplnit. Zkušenost říká, že optimální doba trvání kampaně je mezi 7 a 10 dny. Tato doba většinou poskytuje dost možností, aby si účastník pro práci s dotazníkem vybral dobu, která mu nejlépe vyhovuje. Příliš dlouhé trvání kampaně v sobě nese riziko, že na ni účastníci zapomenou.