Jak porovnat výsledky několika po sobě následujících kampaní? - Peoplix

Jak porovnat výsledky několika po sobě následujících kampaní?

Účet FLEXi porovnává v grafech výsledky všech kampaní, které jste v minulosti dokončili. Získáte tak snadno přehled o časovém vývoji všech tří sledovaných oblastí: angažovanosti, kultury a obvyklého chování jednotlivců, týmů i celé firmy.