Jaký význam má organizační struktura firmy? - Peoplix

Jaký význam má organizační struktura firmy?

Organizačnhí struktura určuje přístup k výsledkům kampaně.

U každého týmu můžete zvolit jednoho manažera z řad jeho členů. Manažer týmu bude mít po ukončení kampaně přístup k celkovým výsledkům týmu i k výsledkům všech jeho členů.

Ke každému týmu můžete vybrat nadřazený tým. Manažer nadřazeného týmu bude mít přístup k výsledkům všech týmů jemu podřazených i k výsledkům všech jejich členů.

Organizační struktura je vizualizována na příslušné záložce v administračním rozhraní vašeho účtu. Obrázek můžete upravit přetažením jednotlivých týmů myší.