Leadership - Peoplix

Autentický lídr

● Emoční inteligence   ● Spolupráce   ● Kritické myšlení   

● Autenticita   ● Komunikace

Komplexní rozvojový program pro rozvoj klíčových kompetencí lídrů digitální ekonomiky

Připravuje vedoucí osobnosti pro výzvy budoucnosti

Přináší know-how nejúspěšnějších společností světa

Svět se mění a rychlost změn exponenciálně roste. Nové technologie a globalizace přinášejí nové obchodní modely a inovační strategie. Nároky na vedoucí osobnosti zítřka se dramaticky mění. Úkolem lídra je podporovat angažovanost lidí a rozvíjet synergie.

Obsah programu

1. Osobní mistrovství pro digitální ekonomiku

Emoce jako klíč k řízení a sebeřízení

Lidé následují lídra pro emoce, které v nich dokáže vzbudit. Ovládněte svoje emoce a porozumějte druhým.

●●●

Emoce jako klíč k řízení a sebeřízení

Lidé následují lídra pro emoce, které v nich dokáže vzbudit. Ovládněte svoje emoce a porozumějte druhým.

●●●

Emoce jako klíč k řízení a sebeřízení

Lidé následují lídra pro emoce, které v nich dokáže vzbudit. Ovládněte svoje emoce a porozumějte druhým. 

2. Budování vlivových sítí a synergií

Vaše sociální síť – jediná jistota v době nejistoty

Rozšiřujte vliv prostřednictvím svých kontaktů. Vytvářejte angažující prostředí a nechte synergii pracovat za vás.

●●●

Diverzita jako zdroj inovací

Naučte se využívat odlišností ve svůj prospěch. Vytvářejte angažované flexibilní týmy a rozvíjejte mezitýmovou spolupráci.

●●●

Je lepší změnu řídit než být její obětí

Změna je jediná jistota budoucnosti. Pochopte zákonitosti změnových procesů a naučte se je ovládat. Buďte inovačním lídrem.

3. Strategické inovace pro budoucnost

Začínejte s myšlenkou na konec

Osvojte si strategický způsob myšlení. Ptejte se na cíl své cesty a dejte lidem důvod vás následovat. Dejte jim vizi budoucnosti.

●●●

Cílové skupiny a obchodní modely

Vytvářejte nabídky na míru pro široké skupiny zákazníků. Dejte jim důvod vás preferovat. Díky inovačním obchodním modelům bude trh pracovat za vás.

●●●

Strategie produktu: Proč? Jak? Co?

Najděte vítěznou formuli vašeho produktu. Vytvořte nabídku, která vás odliší. Naučte se dívat očima vašich zákazníků.

Proč to někdy nefunguje?

K tomu, aby průzkum naplnil očekávání, je potřeba zajistit dostatečnou účast lidí a to, aby jejich odpovědi byly pravdivé. V některých případech může být prospěšné téma průzkumu předem s lidmi probrat, aby se mohli zorientovat, ujasnit si názory a jejich odpovědi skutečně popisovali situaci.

Častým problémem průzkumů bývá nízká účast a neupřímné odpovědi. V obou případech to může souviset s obavou vyjádřit svůj názor nebo neochotou investovat čas do projektu, o jehož smyslu nejsou lidé přesvědčeni. Pokud je situace ve firmě opravdu špatná, pak nepomůže ani záruka anonymity.

Svou roli může hrát i velké časové vytížení lidí. Firma by měla vytvořit podmínky pro to, aby se běžný zaměstnanec mohl zúčastnit v rámci svojí běžné pracovní doby.

Průzkum jako součást změnového procesu

Každý průzkum je součástí změnového procesu. Děláme jej proto, abychom zmapovali situaci ve firmě a na získané poznatky potom mohli reagovat. Pokud lidé nemají zájem situaci ve firmě zlepšit, nebo nevěří, že k tomu opravdu dojde, jejich ochota k účasti bude malá.

K průzkumu je užitečné přistupovat jako k projektu. Definovat si cíle, výstupy i projektový tým. Projekt však začíná dlouho před samotným průzkumem přípravnou fází, jejímž cílem je připravit organizaci tak, aby výsledky průzkumu byly opravdu relevantní.

Samotný průzkum změnu nezařídí. Ukáže směr, pomůže nastavit cíle, ale k jejich dosažení je potřeba mnohem víc.

Role managementu

Úspěch každého průzkumu závisí na podpoře vrcholového managementu firmy a celé struktury vedení.

Ze strany vrcholového managementu by měla zaznít informace, proč firma průzkum dělá a jaké jsou jeho cíle. Vedení firmy by k výsledkům mělo zaujmout srozumitelné stanovisko a mělo by říci, jak s nimi hodlá naložit a jak na ně bude reagovat.

Od liniového managementu se očekává, že bude vysvětlovat cíle průzkumu, rozptylovat případné obavy a bude se podílet na interpretaci výsledků a podpoří následné aktivity. Je toho hodně, co musí vedoucí pracovníci zvládnout. Na druhou stranu jsou výsledky dobře provedeného průzkumu velmi účinným manažerským nástrojem.

Další kroky

Pokud uděláme firemní průzkum a na jeho výsledky nijak nereagujeme, podrývá to důvěru lidí ve firmu a její vedení. V takovém případě musíme počítat s tím, že účast v případném dalším průzkumu bude nízká.

Pokud je průzkum dobře připraven, správně zvoleny otázky a odpovědi jsou dobře vyhodnoceny a zpracovány, nebývá zpravidla problém výsledky interpretovat. Dobrý a promyšlený systém vám zpravidla navrhne i opatření ke zlepšení situace tak, že kompetentní management si s nimi dokáže poradit.

Stahněte si kontrolní seznam podmínek,

které musíte splnit, aby váš firemní průzkum dával smysl.

Firemní průzkum je účinným nástrojem pro zvyšování efektivity firmy. Aby plnil svoji funkci, musí předcházet dobrá příprava a s jeho výsledky se musí pracovat.

Chcete se dozvědět víc?

Na výsledcích reálných firem vám ukážeme možnosti využití Peoplix pro rozvoj vaší firmy.

Navrhněte prosím vhodný termín

Peoplix je produktem společnosti Versalis s.r.o., IČO 02030543