Mohu jednoho účastníka zařadit do více týmů? - Peoplix

Mohu jednoho účastníka zařadit do více týmů?

Účty FIXi a FLEXi umožňují pracovat s libovolným počtem týmů. Každý účastník musí být zařazen alespoň do jednoho týmu a může být členem libovolného počtu týmů.

Možnost zařadit účastníka do několika týmů využijete například u vedoucích pracovníků, kteří budou členy týmu, který sami vedou, a zároveň členy týmu složeného z jejich nadřízeného a kolegů na stejné organizační úrovni.

Jiným příkladem, kdy je výhodné zařadit účastníka do několika týmů, je práce na projektech. Jeden účastník může být členem jak projektového týmu, tak členem týmu podle běžné organizační struktury.