Mohu předat administraci někomu jinému? - Peoplix

Mohu předat administraci někomu jinému?

Hlavní administrátor (zakladatel) účtu může vytvářet další administrátory s téměř stejnými oprávněními, jako má on sám. Jediným omezením je, že takto vytvořený administrátor již nemůže vytvořit jiného administrátora (řetězení oprávnění).

Toto nastavení vám zajišťuje jednak kontrolu nad účtem, jednak vás zbavuje nutnosti provádět administraci účtu sami.

Dalším administrátorem účtu může být například asistent/ka, HR manžer nebo externí konzultant.