Musím účastníky kampaně zadávat do aplikace ručně?   - Peoplix

Musím účastníky kampaně zadávat do aplikace ručně?

V případě účtu FREE, kdy je počet účastníků omezen počtem 5, účastníky zadáte ručně vyplněním jména a emailové adresy.

Účty FIXi a FLEXi umožňují nahrát účastníky v CSV souboru. CSV soubor snadno vytvoříte např. ze souboru v excelu (v záložce SOUBOR zvolte ULOŽIT JAKO  a vpravo dole v dialogovém okně zvolte formát souboru CSV, po uložení překontrolujte diakritiku a strukturu).

CSV soubor nesmí mít hlavičku, tj. první řádek musí obsahovat údaje prvního uživatele. Každý řádek odpovídá jednomu uživateli. Struktura řádku je

jméno,příjmení,email,TÝM1,TÝM2, …

Údaje jsou odděleny čárkou, za emailovou adresou následuje seznam názvů týmů, jichž je daný uživatel členem. Počet týmů není omezen (kromě verze FREE).