Proč musím zadat data zahájení a ukončení kampaně? - Peoplix

Proč musím zadat data zahájení a ukončení kampaně?

Kampaň se zahajuje a ukončuje automaticky podle zadaných datumů. Aby se kampaň mohla spustit, musíte ukončit její přípravu tím, že stisknete příslušné tlačítko. Až nastane datum zahájení, Peoplix rozešle všem účastníkům email s odkazem na dotazník.

Kampaň se ukončí podle nastaveného data. Přestane přijímat další odpovědi a účasníkům rozešle odkazy na výsledky kampaně. Před ukončením kampaně nejsou výsledky dostupné.