Uvidí účastníci výsledky kampaně? - Peoplix

Uvidí účastníci výsledky kampaně?

Každý účastník kampaně dostrane po jejím ukončení email s odkazem na svoje osobní výsledky. Uvidí souhrn toho, jak ho hodnotili ostatní členové týmu. Výsledky jsou anonymní, není možné zjistit kdo a jak hodnotil.

Účty FIXi a FLEXi umožňují zařadit účastníky do libovolného počtu týmů. Každý tým může (ale nemusí) mít určeného manažera týmu. Manažer týmu dostane jak týmové výsledky, tak individuální výsledky členů. Výsledky jsou opět anonymní.

Administrátor (majitel) účtu dostane celkové výsledky společnosti, výsledky všech týmů i jednotlivců.