Xmas 2018 account non-owners - Peoplix

Blahopřejeme! Sleva 25% je vaše.

Sleva platí pro jednu kampaň zahájenou a ukončenou v průbehu února 2019.

Počet účastníků není omezen.

  • Založte si svůj účet nejpozději do 24.12

  • Vytvořte kampaň podle pokynů

  • Datum zahájení a ukončerní kampaně musí být v únoru 2019

  • Před vytvořením faktury vložte slevový kód

xMAS182

Slevu nelze uplatnit na platby již provedené, ani na úhradu již vystavených faktur. Uplatnit slevu může pouze adresát emailu s anketou, který je vlastníkem nebo administrátorem účtu. Na jednu platbu můžete uplatnit pouze jednu slevu, a to i v případě, že vám sleva byla poskytnuta několikrát.