Xmas 2018 account owners - Peoplix

Blahopřejeme! Sleva 25% je vaše.

Sleva platí pro jednu kampaň zahájenou a ukončenou v průběhu února 2019.

Počet účastníků není omezen.

Přihlaste se do svého účtu a před spuštěním kampaně vložte slevový kód:

xMAS182

Slevu nelze uplatnit na platby již provedené, ani na úhradu již vystavených faktur. Uplatnit slevu může pouze adresát emailu s anketou, který je vlastníkem nebo administrátorem účtu. Na jednu platbu můžete uplatnit pouze jednu slevu, a to i v případě, že vám sleva byla poskytnuta několikrát.